Đối với Google:

Khi bạn đăng nhập một trang web bằng tài khoản Google, bạn đồng ý cho trang web đó truy cập vào một số thông tin cá nhân của bạn trên Google. Thông tin này có thể bao gồm tên, ảnh đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, danh sách liên hệ, sở thích, nội dung bạn đã thích hoặc chia sẻ, và các thông tin khác tùy thuộc vào quyền truy cập mà trang web yêu cầu. Bạn có thể xem và chỉnh sửa quyền truy cập của trang web trong phần Kiểm tra quyền riêng tư trên Google.

Trang web sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, nội dung, quảng cáo, và trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp với bạn. Trang web cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, như đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, hoặc cơ quan pháp luật, nếu có yêu cầu hoặc cho phép theo luật. Trang web có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của trang web, và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Để đăng nhập trang web bằng tài khoản Google, bạn cần bật tính năng Xác minh 2 bước trên Google. Tính năng này giúp bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu bạn nhập một mã xác minh ngoài mật khẩu khi bạn đăng nhập từ một thiết bị mới hoặc không quen thuộc. Bạn có thể nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi thoại, ứng dụng Google Authenticator, hoặc lời nhắc của Google. Bạn cũng có thể tạo các mật khẩu ứng dụng để đăng nhập vào các ứng dụng không hỗ trợ Xác minh 2 bước.

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Google. Bạn có thể hủy kết nối trang web với tài khoản Google của bạn bất cứ lúc nào, bằng cách xóa trang web khỏi danh sách Ứng dụng được kết nối trên Google. Bạn cũng có thể yêu cầu trang web xóa thông tin của bạn khỏi hệ thống của họ, hoặc cung cấp cho bạn một bản sao của thông tin của bạn mà họ đang lưu trữ. Bạn cũng có thể khiếu nại hoặc báo cáo trang web nếu bạn cho rằng họ đã vi phạm quyền riêng tư của bạn.

Để biết thêm thông tin về Quyền riêng tư khi đăng nhập bằng Google, bạn có thể tham khảo các nguồn sau:

  • Google Tài khoản4
  • Cách đăng nhập trang web bằng tài khoản Google
  • Cách quản lý thông tin cá nhân khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Google
  • Cách bảo vệ quyền riêng tư khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Google
  • Các câu hỏi thường gặp về đăng nhập trang web bằng tài khoản Google

Đối với Facebook:

Khi bạn đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook, bạn đồng ý cho trang web truy cập vào một số thông tin cá nhân của bạn trên Facebook. Thông tin này có thể bao gồm tên, ảnh đại diện, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, danh sách bạn bè, sở thích, nội dung bạn đã thích hoặc chia sẻ, và các thông tin khác tùy thuộc vào quyền truy cập mà trang web yêu cầu. Bạn có thể xem và chỉnh sửa quyền truy cập của trang web trong phần Cài đặt và quyền riêng tư > Ứng dụng và trang web trên Facebook.

Trang web sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, nội dung, quảng cáo, và trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp với bạn. Trang web cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, như đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, hoặc cơ quan pháp luật, nếu có yêu cầu hoặc cho phép theo luật. Trang web có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của trang web, và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook. Bạn có thể hủy kết nối trang web với tài khoản Facebook của bạn bất cứ lúc nào, bằng cách xóa trang web khỏi danh sách Ứng dụng và trang web trên Facebook. Bạn cũng có thể yêu cầu trang web xóa thông tin của bạn khỏi hệ thống của họ, hoặc cung cấp cho bạn một bản sao của thông tin của bạn mà họ đang lưu trữ. Bạn cũng có thể khiếu nại hoặc báo cáo trang web nếu bạn cho rằng họ đã vi phạm quyền riêng tư của bạn.

Để biết thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook, bạn có thể tham khảo các nguồn sau:

  • Cách đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook
  • Cách quản lý thông tin cá nhân khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook
  • Cách bảo vệ quyền riêng tư khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook
  • Các câu hỏi thường gặp về đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook