Nhận cầm đồ qua Nhật

125.000

Đến: JP Narita, Tokyo

Nhận hàng: - Tất cả -

Số cân: 07-10kg

Ngày bay: 20-12-2023

Chuyến bay này đã diễn ra.
Bạn hãy chọn chuyến bay khác.

Cập nhật: 208 ngày trước

Còn cân

Mình về Việt Nam chơi, ngày 20/12 mình qua lại Nhật. Bạn cần gửi gì inbox mình. Mình ở Bắc Ninh.

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100028902691029

tài khoản
Hãng bay:

LƯỢT XEM: 30

Vui lòng đăng nhập để bình luận về sản phẩm.
0

Tìm kiếm

Lên trên