Nhận đồ từ Nghệ An sang Osaka

135.000

Đến: JP Kansai, Osaka

Nhận hàng: - Tất cả -

Số cân: 05-07kg

Ngày bay: 10-12-2023

Chuyến bay này đã diễn ra.
Bạn hãy chọn chuyến bay khác.

Cập nhật: 203 ngày trước

Còn cân

10/12 mình có chuyến bay chiều Trường Thi, Nghệ An – Kansai. Nhận mang đồ lẻ. Bạn cần gửi gì inbox mình.

fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066565426314

tài khoản
Hãng bay:

LƯỢT XEM: 19

Vui lòng đăng nhập để bình luận về sản phẩm.
0

Tìm kiếm

Lên trên