27/12 thừa ký về VN

130.000

Đến: VN Vinh, Vinh

Nhận hàng: - Tất cả -

Số cân: 15-20kg

Ngày bay: 27-12-2023

Chuyến bay này đã diễn ra.
Bạn hãy chọn chuyến bay khác.

Cập nhật: 197 ngày trước

Còn cân

27/12 mình về vn còn thừa ký. Ai cần gửi đồ về vn thì ib ạ 😉

Minh2 o73 Kobe-shi, Hyogo. Việt Nam ở Hương Khê, Hà Tĩnh

fb: https://www.facebook.com/bang.khuang.547

tài khoản
Hãng bay:

LƯỢT XEM: 62

Vui lòng đăng nhập để bình luận về sản phẩm.
0

Tìm kiếm

Lên trên