Đầu tiên thì không tin đâu, cứ nghĩ là dùng group facebook là đủ rồi, đăng trên trang này làm gì. Vậy mà dùng thử thấy thích luôn. Quá là tiện.