Hahaha, nó cứ phải gọi là chất. Phận làm bán hàng, đau đầu nhất là khâu vận chuyển. Biết đến web này đúng là như tìm ra phao cứu sinh lúc đang chới với. Mình có thể chủ động tìm các chuyến bay theo đúng yêu cầu của mình mà không cần phải dành hàng giờ để lội facbook nữa.