Dư 2 kiện hàng từ Tokyo về Bắc Ninh

150.000

Đến: VN Nội Bài, Hà Nội

Nhận hàng: - Tất cả -

Số cân: 20-25kg

Ngày bay: 31-12-2023

Chuyến bay này đã diễn ra.
Bạn hãy chọn chuyến bay khác.

Cập nhật: 206 ngày trước

Còn cân

Tết dương mình có về Việt Nam! Dư 2 kiện hàng ai gửi inb.

fb: https://www.facebook.com/anhtru.nguyen.7

tài khoản
Hãng bay:

LƯỢT XEM: 12

Vui lòng đăng nhập để bình luận về sản phẩm.
0

Tìm kiếm

Lên trên