Đầu năm quay lại Nhật. Nhận cân.

150.000

Đến: JP Haneda, Tokyo

Nhận hàng: - Tất cả -

Số cân: 20-25kg

Ngày bay: 09-01-2024

Chuyến bay này đã diễn ra.
Bạn hãy chọn chuyến bay khác.

Cập nhật: 215 ngày trước

Còn cân

Mình về Việt Nam chơi Tết dương. Ngày 9/1 mình quay lại Nhật. Nhận cân.

Bạn cần gửi gì inbox.

fb: https://www.facebook.com/anhtru.nguyen.7

tài khoản
Hãng bay:

LƯỢT XEM: 69

Vui lòng đăng nhập để bình luận về sản phẩm.
0

Tìm kiếm

Lên trên