Nhận mang đồ sang Nhật.

140.000

Đến: JP Haneda, Tokyo

Nhận hàng: - Tất cả -

Số cân: 07-10kg

Ngày bay: 01-12-2023

Chuyến bay này đã diễn ra.
Bạn hãy chọn chuyến bay khác.

Cập nhật: 215 ngày trước

Còn cân

Mình về Việt Nam chơi, 1/12 mình quay lại Nhật.

Mình ở Hà Nội. Nhật thì ở Fujimino.

fb: https://www.facebook.com/fightersanshou

tài khoản
Hãng bay:

LƯỢT XEM: 37

Vui lòng đăng nhập để bình luận về sản phẩm.
0

Tìm kiếm

Lên trên