6/1 từ Bắc Ninh qua Nhật

110.000

Nhận hàng: - Tất cả -

Số cân: 20-25kg

Ngày bay: 06-01-2024

Chuyến bay này đã diễn ra.
Bạn hãy chọn chuyến bay khác.

Cập nhật: 197 ngày trước

Còn cân

Mình về ăn tết dương đến 6/1 quay lại Nhật từ Bắc Ninh. Dư 2 kiện. Bạn cần gửi gì inbox để thêm thông tin.

FB: https://www.facebook.com/congcoi95

tài khoản
Hãng bay:

LƯỢT XEM: 12

Vui lòng đăng nhập để bình luận về sản phẩm.
0

Tìm kiếm

Lên trên