Khi bạn đăng nhập một trang web bằng tài khoản Facebook, bạn đồng ý chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với trang web đó. Thông tin này có thể bao gồm tên, ảnh đại diện, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, danh sách bạn bè, sở thích, nội dung bạn đã thích hoặc chia sẻ, và các thông tin khác tùy thuộc vào quyền truy cập mà trang web yêu cầu. 

Trang web sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, nội dung, quảng cáo, và trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp với bạn. Trang web cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, như đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, hoặc cơ quan pháp luật, nếu có yêu cầu hoặc cho phép theo luật. Trang web có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của trang web, và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn khi đăng nhập trang web bằng tài khoản Facebook. Bạn có thể hủy kết nối trang web với tài khoản Facebook của bạn bất cứ lúc nào, bằng cách xóa trang web khỏi danh sách Ứng dụng và trang web trên Facebook. Bạn cũng có thể yêu cầu trang web xóa thông tin của bạn khỏi hệ thống của họ, hoặc cung cấp cho bạn một bản sao của thông tin của bạn mà họ đang lưu trữ. Bạn cũng có thể khiếu nại hoặc báo cáo trang web nếu bạn cho rằng họ đã vi phạm quyền riêng tư của bạn.

Điều khoản dịch vụ – Facebook