Khi bạn sử dụng Facebook để đăng nhập vào một trang web, bạn cho phép trang web đó truy cập vào một số thông tin cá nhân của bạn trên Facebook. Thông tin này có thể bao gồm tên, ảnh đại diện, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, danh sách bạn bè, sở thích, nội dung bạn đã thích hoặc chia sẻ, và các thông tin khác tùy thuộc vào quyền truy cập mà trang web yêu cầu. Bạn có thể xem và chỉnh sửa quyền truy cập của trang web trong phần Cài đặt và quyền riêng tư > Ứng dụng và trang web trên Facebook.

Trang web sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, nội dung, quảng cáo, và trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp với bạn. Trang web cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, như đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, hoặc cơ quan pháp luật, nếu có yêu cầu hoặc cho phép theo luật. Trang web có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của trang web, và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Nếu bạn muốn xoá dữ liệu người dùng khi sử dụng Facebook để đăng nhập, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Xóa các ứng dụng được liên kết. Bạn cần xóa tất cả các ứng dụng được liên kết với tài khoản Facebook của bạn, vì chúng có thể tiếp tục truy cập vào dữ liệu của bạn ngay cả khi bạn đã đăng xuất khỏi Facebook. Để làm điều này, bạn có thể vào Cài đặt và quyền riêng tư > Ứng dụng và trang web trên Facebook, và chọn các ứng dụng bạn muốn xóa, rồi nhấn nút Xóa.
  • Bước 2: Xóa lịch sử hoạt động. Bạn cần xóa lịch sử hoạt động của bạn trên Facebook, bao gồm các bài đăng, bình luận, thích, chia sẻ, tìm kiếm, và các hành động khác. Để làm điều này, bạn có thể vào Nhật ký hoạt động trên Facebook, và sử dụng nút chỉnh sửa để xóa hoặc không thích mọi hành động được liệt kê trong nhật ký hoạt động của bạn.
  • Bước 3: Sao lưu dữ liệu. Nếu bạn muốn giữ một số thông tin trên tài khoản Facebook của mình như ảnh hoặc danh bạ, bạn có thể sao lưu chúng theo cách thủ công. Để làm điều này, bạn có thể vào Cài đặt và quyền riêng tư > Thông tin trên Facebook của bạn trên Facebook, và chọn tùy chọn để Tải xuống thông tin của bạn. Bạn sẽ nhận được một email liên kết bạn với kho lưu trữ tải xuống. Lưu kho lưu trữ vào thiết bị đã chọn của bạn. Tệp zip này phải chứa tất cả ảnh của bạn, tệp HTML chứa danh sách bạn bè của bạn, v.v.
  • Bước 4: Hủy kích hoạt tài khoản. Nếu bạn không chắc chắn rằng bạn muốn xóa tài khoản Facebook của mình vĩnh viễn, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình tạm thời. Khi bạn hủy kích hoạt, hồ sơ và nội dung của bạn sẽ bị ẩn khỏi Facebook, nhưng bạn vẫn có thể đăng nhập lại và tiếp tục sử dụng. Để làm điều này, bạn có thể vào Cài đặt và quyền riêng tư > Cài đặt > Chung > Quản lý tài khoản của bạn trên Facebook, và chọn tùy chọn hủy kích hoạt.
  • Bước 5: Xóa tài khoản. Nếu bạn quyết định xóa tài khoản Facebook của mình vĩnh viễn, bạn có thể truy cập vào trang web này và nhấn nút Xóa tài khoản. Bạn sẽ cần nhập mật khẩu của mình và mã xác nhận để xác nhận yêu cầu. Sau khi bạn xóa tài khoản, bạn sẽ có 30 ngày để thay đổi ý định. Sau 30 ngày, tài khoản và dữ liệu của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi Facebook và không thể khôi phục lại được.