Nguyễn Vanh

Cần gửi ít giấy tờ từ Việt Nam sang đây mà chẳng tìm được ai. Vào mấy group tìm bỏng

Thu Hà

Hahaha, nó cứ phải gọi là chất. Phận làm bán hàng, đau đầu nhất là khâu vận chuyển. Biết đến

Shu Vũ

Đầu tiên thì không tin đâu, cứ nghĩ là dùng group facebook là đủ rồi, đăng trên trang này làm
0

Tìm kiếm

Lên trên